Thông báo thay đổi nhân sự.

Ngày:14/06/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo thay đổi nhân sự. Chi tiết xem tại:20220614 – RIC – Thong bao thay doi nhan su