Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày 09/09/2022: Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin thay đổi nhân sự. Chi tiết xem tại: 20220909 – RIC – Thong bao thay doi nhan su