Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu RIC trên Upcom.

Ngày:23/05/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu RIC trên Upcom. Chi tiết xem tại:RIC – 23052022-Thong bao giao dich co phieu RIC tren UPCOM