Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu RIC trên thị trường Upcom.

Ngày:23/05/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu RIC trên thị trường Upcom. Chi tiết xem tại:RIC – 23052022 – Quyet dinh chap thuan dang ky giao dich tren Upcom