Đơn xin thôi việc của người nội bộ.

Ngày:14/06/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin đơn xin thôi việc của người nội bộ. Chi tiết xem tại:14062022 – RIC – Đơn xin thôi việc của người nội bộ