Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày: 06/03/2022: Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại: 20230302 – RIC – Cong bo thong tin trieu tap hop DHDCD thuong