Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán.

Ngày: 11/07/2022 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán. Chi tiết xem tại: 20220711- RIC – CBTT ve viec ky hop dong dich vu kiem toan